Her şey hayal etmekle başladı.

Her şey hayal etmekle başladı.

İnsanoğlunun, yeryüzündeki var oluşundan itibaren icat edilen her şey, hayal etmekle başladı…

Evet, her şey bir hayal ile başladı;

Dünyada geniş yankılar uyandıran ve teknolojinin hız kazanmasında önemli yeri olan buluşlarına, hayal basamaklarından çıkarak ulaştılar. Çünkü onlar, hayallerin keşfetmek olduğunun bilincindeydiler.

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır;

Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması

Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi.

 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla oldu.

Günümüz bu 3. Endüstri Devrimi içindedir

4üncüsü ise Endüstri 4.0. 4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen Endüstri 4.0,  endüstriyel bir strateji plânıdır.  Makinaların makinalar ile kablosuz olarak haberleştiği,ü  Makinaların insana sormadan birbirlerini imal ettiği bir devrim.ü

Peki Türkiye 4. Sanayi Devrimi’nin neresinde?

Öğrencileri bilim ve teknoloji alanlarında üretkenliğe teşvik etmek,

 • Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin danışman eğitimcilerle desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
 • Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 • İlgi ve yetenekler doğrultusunda takım çalışmalarının geliştirilmesiyle birlikte ülkemize yeni mucitler kazandırmak,
 • Proje hazırlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini ve öğrencilerin sunum ve kendini ifade etme becerilerini öğrencilere kazandırmak,
 • Makina Mühendisleri Odası ve Mühendislik mesleğinin bilinirliğinin arttırılmasını ve çocuklar tarafından tanınmasını sağlamak
 • Makina Mühendisleri Odası ve Mühendislik mesleğinin, ilgili sosyal sorumluluk projesi sayesinde minimum maliyet ve mevcut imkânları ile güçlü bir toplumsal kampanya sayesinde toplumsal imajının ve bilinirliğinin arttırılması Proje Hedefleri Proje Hedefleri
 • STEM eğitim sisteminin bilinirliğini arttırmak
 • Katılımcı eğitim anlayışını benimsetmek
 • Genç beyinleri üretici düşünce yapısına zorlamak Proje Hedefleri
 • Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik derslerinin bir bütünün parçaları olduğunu aşılamak
 • Problemlere çözümcü yaklaşımı genç beyinlere aşılamak
 • Eğlenerek öğrenme yöntemini yaygınlaştırmak

Ayşen-Mayıs 2017