AYŞEN HAMAMCIOĞLU
 
İklim 2017 Antalya İklimlendirme Sempozyumu Tamamlandı

'İklimlendirme ile 5'inci Mevsim' temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Sempozyum Başkanı, MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca yaparken, ardından MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu söz aldı.

Doç. Dr. İbrahim Atmaca konuşmasında ülkemizde doğalgaz, petrol ve kömür gibi birincil enerji kaynak gereksinimlerinin son 25 yılda yüzde 145 artış gösterdiğini, yerli üretimde ise yüzde 20’ler gibi sınırlı artış nedeniyle enerjide dışa bağımlılığın yüzde 76’lar mertebesine yükseldiğini belirtti.

Konuşmasını iklimlendirme sistemlerinde arzu edilen konfor, temiz ve enerji verimli çalışma doğrultusunda hazırlanan bilimsel program ile sempozyumu açtıklarını ifade ederek sürdüren Atmaca, “Üniversiteler ve sektörden gelen çok sayıda bildiri sempozyum bilim kurulumuz tarafından değerlendirilerek bunlardan 27 adedi programımızda sunuma uygun bulunmuştur. Bu şekilde 2 gün boyunca kıymetli hocalarımızın sunumlarıyla birçok konuyu tartışma fırsatı yakalayacağız. Sempozyumumuzda amaç; Oda - Üniversite - Sanayi - Proje Müellifi - Uygulayıcı - Yatırımcı - İşletmeci ve kullanıcıları bir araya getirmek, teknolojik yenilikleri ve çağdaş uygulamaları iklimlendirme ihtiyacının yoğun olduğu Antalya’ ya ve ülkemize kazandırmak, henüz uygulamaya geçmemiş teknolojileri sektöre aktarmak, geliştirmek ve yaygın biçimde kullanıma sunmak olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun ülkemizde özellikle de Antalya’da turizm, inşaat, otomotiv, tarım, sağlık vb. birçok sektörde yoğun olarak kullanılan iklimlendirme sistemleri hakkında konunun tüm boyutlarıyla tartışılması amacıyla ilgili kesimleri bir araya getireceği düşünülmektedir.

İklimlendirmenin sistem ve teknolojileri, projelendirilmesi, uygulanması ve uygulamadaki aksaklıklar ile bunların giderilmesi, işletilmeleri ve bu süreçte kullanımı zorunlu bakım teknolojileri ve sistemleri ile ilgili bilgisayar yazılımları irdeleneceği Sempozyumumuz kapsamında; bilgi ve deneyime sahip konusunda uzman kişilerin aktaracağı güncel bilgilerle zengin bir içerik mevcuttur. Düzenlenecek konuya özel oturumlar ile iklimlendirme sistem ve teknolojilerindeki son trendler kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır.” Dedi.

Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise, enerji kaynaklarının her gün daha da artan bir hızla tükendiğine vurgu yaparak “Çok uzak olmayan bir gelecekte hazırda olan enerji kaynaklarında ciddi bir darboğaz oluşacak ve enerji maliyetleri daha da artacaktır. Bu olumsuz durum için biz mühendisler, bilim insanları, sektör temsilcileri yani iklimlendirme uzmanları olarak daha optimum noktada tasarım imalat ve kullanım kriterlerini bir araya getirerek kendi konforumuzu sağlayacak daha TEMİZ daha VERİMLİ ve daha EKONOMİK "5. Mevsimi" yaratabiliriz. Unutmayalım ki zaman hızlı akmakta ve kaynaklar tükenmektedir. İşte bu yüzden sempozyumumuzda da "Tam zamanı" diyerek, uzman kadroları bir araya getirdik” dedi.

Makina Mühendisleri Odası’nın, son teknoloji ve uygulamalar ile doğru bilgi ve deneyimin erişebilir olmasına aracı olmak, birikim ve bilginin tüm meslek alanlarımızda yaygınlaşmasını sağlamak hedefi ile araştırma ve çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktaran Hamamcıoğlu, “İklimlendirmenin girmediği bir alan hemen hemen yoktur. Sempozyumda, Binalarda enerji verimliliği, Tarımsal iklimlendirme, Okullarda iç hava kalitesi, Bina bilgi modelleme yazılımları, iklimlendirmede son gelişmeler başlıklı sunumlar olacaktır. Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi, iklimlendirme alanında da geliştirici çalışmalara katkıda bulunmayı önemli görevlerinden biri olarak benimsemiştir. Bu etkinliklerde paylaşılan bilgi ve teknolojiler, meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, sempozyumumuzun ana teması olan “kendi mevsimini yarat”  felsefesine uygun olarak, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekanlarda ve kentlerde yaşamasını amaçlamaktadır” diye konuştu.